Welkom op onze website!

RT aan Zee: Remedial Teaching. 

In de RT praktijk wordt er specialistische individuele hulp op maat geboden op het gebied van:

- Dyslexie en lees- en/of spellingproblemen

- Begrijpend lezen (woordenschat en leesstrategieën)

- Dyscalculie en ernstige rekenproblemen

- Meer- en hoogbegaafdheid

- Onderpresteren

- Cito- en Faalangsttraining

- Leren leren (plannen, mindmappen, snellezen en aanpak van de leerstof)

- Executieve vaardigheden ontwikkelen (gedragsregulatie)

- Psycho-educatie (omgaan met autisme)