Welkom op onze website!

RT aan Zee: Remedial Teaching. 

In de RT praktijk wordt er specialistische individuele hulp op maat geboden op het gebied van:

- Lezen
- Spelling
- Dyslexie
- Rekenen
- Dyscalculie
- Schrijfmotoriek
- Meer- en hoogbegaafdheid
Werkhoudings- en concentratieproblemen
Autisme in de klas
- CITO training

Incidentele ondersteuning/begeleiding op scholen, evenals lezingen en/of workshops op aanvraag.